منو

اینورتر

بوسیله اینورتر می توان دستگاه های برقی را در برابر اضافه بار جریان برق محافظت کرد و مانع جلوگیری از سوختن انها شد