منو

موتور برق

موتور برق  دستگاهی است که انرژی تولید شده از کارکرد موتور احتراقی را بوسیله ژنراتور به انرژی برق تبدیل می کند.