منو

یو پی اس صنعتی

یو پی اس  ups مخفف کلمه ی Uninterruptible Power Supply (در فارسی به معنای منبعی است که بدون هیچ وقفه ای کار خود را انجام دهد.) می باشد. به همین منظور اگر کسی هم با این محصول آشنایی کاملی نداشته باشد

مسلما با شنیدن نام آن می تواند یک حدس هایی در این رابطه بزند. یکی از مهم ترین مزایایی که سبب شده این محصول بسیار مورد توجه مردم واقع شود؛ این است که در هر زمانی می تواند شما را پشتیبانی کند.