منو

باتری (UPS)

باتری یو پی اس چیست؟
تمامی UPS مبتنی بر ترانسفورماتور برای انتقال جریان و به طور کلی انجام هر عملکردی به برق تولید شده توسط باتری ها نیاز دارند. باتری های یو پی اس به طور کلی در سه نوع سرب-اسید، لیتیوم-یون و سلولی تولید می شوند که هر کدام برای مصارف خانگی، صنعتی، اداری، پزشکی و مخابراتی قابل استفاده هستند.