استابلایزر ولتاژ

تثبیت و کنترل‌کننده ولتاژ و جریان برق (Voltage Stabilizer)

استابلایزر VEK-1kva

استابلایزر 1kva

استابلایزر VEK-2kva

استابلایزر 2kva

استابلایزر VEK-3.5kva

استابلایزر 3.5kva

استابلایزر VEK-5kva

استابلایزر 5kva

استابلایزر VEK-7.5kva

استابلایزر 7.5kva

استابلایزر VEK-10kva

استابلایزر 10kva

استابلایزر VEK-15kva

استابلایزر 15kva

استابلایزر VEK-20kva

استابلایزر 20kva

استابلایزر VEK-25kva-2ph

استابلایزر 25kva

خط دفتر

01341130886

اضطراری

09119788009

ساعات کاری

۸:۳۰ صبح – 8 عصر