اینورتر

مبدل جریان برق DC (مستقیم) به جریان AC (متناوب) – Inverter

مبدل VEK-250VA

مبدل VEK-500VA

مبدل VEK-850VA

مبدل VEK-1500VA

مبدل VEK-1500VA

مبدل VEK-1500VA

مبدل VEK-2500VA

مبدل VEK-5000VA

خط دفتر

01341130886

اضطراری

09119788009

ساعات کاری

۸:۳۰ صبح – 8 عصر

خط دفتر

09123232526

اضطراری

0912322525

ساعات کاری

9:00 صبح – 6:00 عصر